UDGIVELSE 2020

Verdens første ligestillingskatalog for børn og fædre er udgivet i version 2020

Om Nordisk Ligestilling

Nordisk ligestilling er et samarbejde mellem børn og fædre organisationer i Norden med fokus på Europarådets resolution 2079 om børn og fædre, FN verdensmålene og lige muligheder for alle. Nordisk ligestilling støtter lige muligheder for kvinder, mænd, drenge og piger i samfundet. 

Vi kan ikke i dag sige hvem som er den bedste elev, studerende, medarbejder, leder, politiker - eller forælder - alene ved at kigge på køn. Mænd skal have lov til at være mænd og kvinder skal have lov til at være kvinder i al deres mangfoldighed, men alle skal have lige muligheder i livet. 


Fars orlov

Nordisk ligestilling følger den positive udvikling af fars orlov i hele norden og gør opmærksom på de mange øvrige forhold som ligeværdighed i familielivet omhandler f.eks. offentlig informering, ligeværdig lovgivning og velfærdsydelser i hele Norden.