NY NORDISK 2020

Se det hele på video

Om Nordisk Ligestilling

Nordisk ligestilling er et samarbejde mellem børn og fædre organisationer i Norden med fokus på Europarådets resolution 2079 om børn og fædre, FN verdensmålene og lige muligheder for alle. Nordisk ligestilling støtter lige muligheder for kvinder, mænd, drenge og piger i samfundet. 

Vi kan ikke i dag sige hvem som er den bedste elev, studerende, medarbejder, leder, politiker - eller forælder - alene ved at kigge på køn. Mænd skal have lov til at være mænd og kvinder skal have lov til at være kvinder i al deres mangfoldighed, men alle skal have lige muligheder i livet.