NORDISK LIGESTILLINGSINDEKS 2022

Den nyeste ekspert vurdering af de Nordiske reformer.

Om Nordisk Ligestilling

Nordisk ligestilling er et samarbejde mellem børn og fædre organisationer i Norden med fokus på Europarådets resolution 2079, FN verdensmålene og lige muligheder for alle. Nordisk ligestilling støtter lige muligheder for kvinder, mænd, drenge og piger i  Norden. 

Ny Nordisk konference 2022

Se årets nordiske konference om børn og fædre arrangeret i samarbejde med Nordisk Ministerråd. Det hele er optaget på video.

Nordiske temaer

Nordisk ligestilling afholder internationale workshops om Nordiske børn og fædre.

Nordisk ligestillingsråd

Der afholdes månedslige møder i Nordisk ligestillingsråd om aktiviteter, temaer og status for i de Nordiske lande. 

Nordiske konferencer

Der afholdes i hele norden og internationalt Ny Nordisk arrangementer for oplysning, debat og erfaringsudveksling.