Ny Nordisk lovgivning

 

Af Jesper Lohse, MBA baseret på strategisk analyse af det nordiske børn og familie system fra et ledelsesperspektiv .

Den fremtidige Nordiske børnelovgivning skal baseret på fælles forældreskab som udgangspunk for almindelige borgere samt god kvalitet for de børn og forældre, der har brug for samfundets hjælp.

Det er forholdsvis simpelt at lave en god og moderne lovgivning, der virker for børn og forældre såvel som samfundet. En lovgivning der med fordel kan bruges i hele Norden og Internationalt. 

Grundprincippet:

  • Trin A - Barnets ligeværdighed med far og mor er udgangspunktet 
  • Trin B - Forældrene har frit valg til at lave egne aftaler 
  • Trin C - En børnesagkyndig familieret træffer afgørelse ved saglige bekymringer af forældre eller myndigheder og belønner god adfærd.

De 10 bud på Ny Nordisk lovgivning

§1 Barnets forældre er far og mor med respekt for andre omsorgspersoner, der giver barnet kærlighed i livet. Børn har en menneskeret til at kende og blive passet af sine forældre.
§2 Barnets forældre skal have den samme digital post om barnet på samme tid og med samme metode.
§3 Barnet har ret til ligeværdig forældreorlov med sine forældre.
§4 Alle forældre har fælles forældremyndighed, medmindre tungtvejende forhold tæller imod.
§5 Bor forældrene ikke sammen har barnet dobbelt bopæl og ligeværdig kvalitetstid med sine forældre som udgangspunkt.
§6 Barnets indtægter og udgifter fordeles 50/50 mellem forældrene ved ligeværdig eller stort set ligeværdig tid. Ved weekendordninger sikre den ene forælder barnets økonomi mod et normalt børnebidrag under hensyn til begge forældres personlige indtægts niveau.
§7 Flytter en forælder længere væk end 1 time (ca. 80 km) fra barnets bopæl får anden forælder mest tid med barnet foruden at fraflyttende forælder varetager transport af barnet som udgangspunkt..
§8 Forældrene kan lave anden aftale om samvær og økonomi om ønsket.
§9 Er der bekymring for barnet af en forælder eller myndighed behandles sagen af en børnesagkyndig familieret og der kan inddrages en certificeret bisidder for barnet
§10 En børnesagkyndig familieret kan ved tungtvejende grunde træffe anden afgørelse med fokus på ligeværdighed, dokumentation og det bedste for barnet. Alle påstande om strafbare forhold behandles af politiet.

Relevante links: