Ny Nordisk 2020 

Af Jesper Lohse, MBA baseret på strategisk analyse af det nordiske børn og familiesystem fra et ledelsesmæssigt perspektiv 

Den fremtidige Nordiske familielovgivning er baseret på kærlighed og ligeværdighed for almindelige borgere samt god kvalitet for de børn og forældre, der har brug for samfundets hjælp.

Det er forholdsvis enkelt at lave en god og moderne familie lovgivning, der virker for børn og forældre såvel som samfundet. En lovgivning der med fordel kan bruges i hele Norden og Internationalt.  

Grundprincippet:

  • Trin A - Barnets ligeværdighed med far og mor er udgangspunktet 
  • Trin B - Forældrene har frit valg til at lave egne aftaler 
  • Trin C - En børnesagkyndig familieret træffer afgørelse ved saglige bekymringer af forældre eller myndigheder og belønner god adfærd


10 bud på Ny Nordisk lovgivning 

§1 Barnets forældre er far og mor med respekt for andre omsorgspersoner, der giver barnet kærlighed i livet. Børn har en menneskeret til at kende og blive passet af sine forældre.

§2 Barnets forældre skal have samme offentlige informering med digital post om barnet.

§3 Barnet har ret til min. 3 måneders forældreorlov med hver forælder.

§4 Alle forældre har fælles forældremyndighed ved lov, medmindre tungtvejende forhold tæller imod

§5 Bor forældrene ikke sammen har barnet bopæl hos begge forældre og lige kvalitetstid 50%/50% med forældrene som udgangspunkt.

§6 Barnets indtægter og udgifter fordeles 50%/50% mellem forældrene ved ligeværdig eller stort set ligeværdig tid. Ved weekendordninger sikre den ene forælder barnets økonomi mod et normalt børnebidrag.

§7 Flytter en forælder længere væk end 80 km fra barnets bopæl får anden forælder alene bopæl for barnet foruden at fraflyttende forælder varetager transport af barnet som udgangspunkt.

§8 Forældrene kan lave anden aftale om samvær og økonomi om ønsket.

§9 Er der bekymring for barnet af en forælder eller myndighed behandles sagen af en børnesagkyndig familieret og der kan inddrages en certificeret bisidder for barnet

§10 En børnesagkyndig familieret kan ved tungtvejende grunde træffe anden afgørelse med fokus på ligeværdighed, dokumentation og det bedste for barnet. Alle påstande om strafbare forhold behandles af politiet.


Relevante links: