Nordisk ligestillingsindeks

Børn og fædre


Fem nordiske eksperter med viden og erfaring indenfor børn og fædre er blevet bedt om at vurdere de politiske reformer i Norden. Eksperterne er stillet 10 spørgsmål som er blevet vurderet på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er ligestilling for alle og 1 er ingen politiske reformer er startet. Her er årets resultat!

Sverige og Island er de eneste nordiske lande der på en enkelt udvalgt parameter 'fars orlov' scorer topkarakteren 5. Danmark ligger samlet set i top, men er stadig kun på 2,5 af 5 mulige point, mens gennemsnittet for de politiske lovreformer i Norden ligger på 2,04 point.

For Danmark har den nye lovgivning indenfor offentlig informering, forældreorlov og børnecheck betydning, men lovgivningen er fortsat mangelfuld, da den ikke gælder i alle familie former og for alle borgere.

TemaDKSENOISFI
      
Forældreskab12221
Offentlig informering42114
Fars orlov45452
Dobbelt bopæl31412
Lige forældretid22112
Barnets økonomi22421
Offentlige børnesager21111
Internationale forældre32212
Familievold21111
Finansiering, statistik og forskning 23212
      
Gennemsnit2,52,12,21,61,8

De 5 vurderingsniveauer var:

Niveau 5: Ligestilling for alle
Niveau 4: Politiske reformer implementeres
Niveau 3: Politiske reformer vedtaget
Niveau 2: Politiske reformer forberedes
Niveau 1: Politiske reformer ikke startet

De 10 menneskeretslige spørgsmål der blev stillet var:

1. Har børn en livsvarig ret til at kende og blive passet af sine forældre?
2. Modtager forældre samme offentlige information på samme måde og på samme tid?
3. Har forældre et frit valg baseret på lige muligheder for forældreorlov?
4. Har forældre mulighed for dobbelt bopæl inkl. ved domstolsafgørelser?
5. Har forældre lige forældretid som udgangspunkt?
6. Har forældre mulighed for at modtage samme velfærdsydelser for barnet?
7. Oplever forældre samme sagsbehandling i offentlige børnesager?
8. Modtager forældre fra andre lande samme behandling?
9. Modtager forældre samme støtte og juridiske rettigheder som ofre for familie vold?
10. Oplever forældre, at finansiering, statistik og forskning er ligeværdigt?

Så kort fortalt. Der er plads til kraftige forbedringer og en langt bedre politisk og ministeriel indsats med fokus på børn og fædre samt hele familien i Norden.
Ønsker vi at alle borgere skal opleve et ægte frit valg er forudsætningen lige muligheder. For ellers er der ikke tale om et frit valg, men blot symbol politik.

Ønsker vi at forbedre børns mentale sundhed i livet viser forskningen og virkeligheden i dag, at ligeværdig tid med far og mor er afgørende for børnene i livet. Ønsker vi at forbedre kvindernes lige muligheder i arbejdslivet er det samtidig vigtigt at gøre det samme for fædrene i familielivet. Det er herved vi skaber succes i Norden.