Nordisk forskning


Sverige betegnes det land i verden, som har flest ligeværdige forældre, hvorfor de bedste forskningsresultater for børn i det moderne familieliv ofte findes i Sverige.

I størstedelen af studierne rapporteres børn i kernefamilier og 7/7 deleordninger at have markant bedre psykisk sundhed i livet end børn på samme alder, der bor mest eller kun hos den ene forælder. Dette mønster er ens hos drenge og piger.

Der skal altid tages højde for individuelle forhold, og børn i deleordninger har i gennemsnit bedre materielle ressourcer end børn, som bor hos én forælder men selv med korrektion af socio økonomiske forskelle, viser hovedparten af studierne, at skolebørn i kernefamilier og 7/7 deleordninger har det bedre end børnene, der bor mest eller kun hos en forælder.

Det er rimeligt at antage, at der er fordele for børn ved at bo i kernefamilier og 7/7 ordninger, som opleves almindelige i Sverige. En mulig forklaring kan bestemt være, at børnene har adgang til og støtte fra både far og mor i opvæksten.  


Læs mere om Elvis projektet på Karolinska Instituttet.


Relevant forskning

  "The Living Conditions of Children With Shared Residence" af Emma Fransson, Sara Brolin Låftmann, Viveca Östberg, Anders Hjern, Malin Bergström, Karolinska Instituttet

"Preschool children living in joint physical custody arrangement show less psychological symptoms than those living mostly or only with one parent" af Malin Bergström, Emma Fransson, Helena Fabian, Anders Hjern, Anna Sarkadi and Raziyes Salari


"Barn i vaxelvis boende - en forskningsöversigt" af Emma Fransson, Malin Bergström & Anders Hjern, Karolinska Instituttet 

"Why should they live more with one of us - when they are children to both of us?" af Emma Fransson, Anna Sarkardi, Anders Hjern, Malin Bergström, Karolinska Instituttet