Kønsdiskrimination

Nordisk ligestilling fortæller i dette webinar om menneskeretten der skal beskytte alle borgere og den kønsdiskrimination som foregår af børn og fædre i Norden. 

Kønsdiskrimination i forhold til børn er psykisk vold og bør anmeldes. Det kan fædrene ofte ikke for de risikere at miste kontakten til deres børn. Alle børn og fædre i Nordens vil have oplevet kønsdiskrimination, men de fleste ved det først, når det er for sent. 

DELTAG I SPØRGESKEMA
Deltag i forældreundersøgelsen 2019 om kønsdiskrimination af børn og fædre i hverdagen. Du kan deltage som mand eller kvinde.  


WEBINAR: Kønsdiskrimination er psykisk vold 

1. Indledning (0:00)

2. Menneskeretten (1:30)

 • FN Børnekonventionen
 • Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
 • FN Torturkonventionen
 • Ligestillingsloven
 • Straffelovens §243 om psykisk vold
3. Hvem og hvordan rammer kønsdiskriminationen (13:40)
 • Børnerådet
 • Hvordan opleves kønsdiskriminationen
 • De 3 typer af forskelsbehandling
 • Ligestillingskatalog for børn og fædre
 • Hvordan rammer kønsdiskriminationen?
 • Hvem rammer kønsdiskriminationen?
 • Risikoledelse
4. Hverdagseksempler (18:28)
 • Biologisk forældreskab
 • Faderskab - når far ikke vil eller må
 • Fædrebarsel
 • Digital post om børn
 • Barnets samvær
 • Barnets flytning
 • Barnets bopæl
 • Barnets økonomi
 • Handicap
 • Børn i udlandet
 • Falske anklager
 • Falske aftaler 
5. Anmeldelsesskabeloner (35.05)
 • Skabelon 1: Forælder
 • Skabelon 2: Myndighed
 • Skabelon 3: Ligebehandlingsnævnet
 • Skabelon 4: Advokatsamfundet