Temaer

Fædreorlov
Fædreorlov er formentlig en af de bedste samfundsinvesteringer vi kan lave for børns sundhed og samfundet som helhed. 

Digital post
Hvis vi ikke engang kan sende gratis digital offentlig post om børn til begge forældre. Hvor mange andre steder tror vi så det går galt. 

Fælles forældreskab
Vi lever i en åben verden med fuld information og nye muligheder. Det er en ny realitet, som vi alle må lære at forstå og leve med i familielivet og på jobbet. 


Nordisk forskning
Nordisk ligestilling samler forskning om børns sundhed i det moderne familieliv og deltager i verdenskonferencer.

Nordiske lovreformer
Kvinder og mænd, drenge og piger skal have lige muligheder. Familielovgivningen bygger på en forælder af historiske og kulturelle årsager. 

FN verdensmålene 
Alle børn har ret til at kende og blive passet af sine forældre foruden at alle borgere skal beskyttes mod forskelsbehandling baseret på køn og anden stilling.


Nordisk finansiering
Der er i Norden markant forskel på finansieringen af mor og barn kontra far og barn organisationer med betydning for støtte, statistik og lovgivning. 

Nordisk statistik
Mange familieundersøgelser og familiestatistik bygger på den ene forælder af rent historiske og kulturelle årsager. 

Nordisk diskrimination 
Har du nogen sinde prøvet at miste kontakten til dit barn? det sker hver dag i Norden og kan være en væsentlig årsag til negativ social arv i generationer.