Temaer

Fædrebarsel
Fædrebarsel er formentlig den bedste samfundsinvestering vi kan lave idag for børns sundhed og samfundet som helhed. 

Fælles forældreskab
Vi lever i en åben verden med fuld information og nye muligheder. Det er en ny realitet, som vi alle må lære at forstå og leve med i familielivet og på jobbet. 

Digital post
Hvis vi ikke engang kan sende gratis digital offentlig post om børn til begge forældre. Hvor mange andre steder tror vi så det går galt. 


Børns sundhed
Nordisk ligestilling samler forskning om børns sundhed i det moderne familieliv og deltager i verdenskonferencer.

Familielovgivning
Kvinder og mænd, drenge og piger skal have lige muligheder. Familielovgivningen bygger på en forælder af historiske og kulturelle årsager. 

Menneskeret
Alle børn har ret til at kende og blive passet af sine forældre foruden at alle borgere skal beskyttes mod forskelsbehandling baseret på køn og anden stilling.


Økonomisk støtte
Der er i Norden markant forskel på finansieringen af mor og barn kontra far og barn organisationer med betydning for støtte, statistik og lovgivning. 

Familie statistik
Mange familieundersøgelser og familiestatistik bygger på den ene forælder af rent historiske og kulturelle årsager. 

Kønsdiskrimination 
Har du nogen sinde prøvet at miste kontakten til dit barn? det sker hver dag i Norden og kan være en væsentlig årsag til negativ social arv i generationer.