Temaer

Fælles forældreskab
Kvinder og mænd, drenge og piger skal have lige muligheder selvom de er forskellige. Det er en ny realitet som vi må lære at forstå og leve med idag. 

Work-life balance
Vi lever i en verden med global forandring og hurtig teknologisk udvikling. Vi står overfor en ny work-life balance i samfundet og livet. 

Familielovgivning
Vi lever i en verden med fælles forældreskab med en familielovgivning som stadig bygger på en forælder af historiske og kulturelle årsager. 


Digital post
Hvis vi ikke engang kan sende gratis digital offentlig post om børn til begge forældre. Hvor mange andre steder tror vi så det går galt. 

Fædrebarsel
Fædrebarsel er formentlig en af de bedste investeringer vi kan lave for børn, forældre og samfundet, men det er ikke den eneste. 

Menneskeret
Alle børn og børns forældre skal i henhold til menneskeretten beskyttes mod forskelsbehandling baseret på køn og anden stilling f.eks. familieformen. 


Finansiering
Der er i Norden markant forskel på finansieringen af mor og barn kontra far og barn organisationer med betydning for støtte, statistik og lovgivning. 

Statistik
Mange familieundersøgelser og familiestatistik bygger på den ene forælder af rent historiske og kulturelle årsager. 

Forskning
Alle børn har i henhold til FN børnekonventionen ret til at kende og blive passet af sine forældre. Nordisk ligestillingsråd samler forskningen i børns sundhed.


Samlivsophør
Når familielovgivningen ikke virker udnyttes den af advokater som kender lovens huller baseret på etik og moral. Det er et klart advarselstegn når det sker. 

Forældrefremmedgørelse
Har du nogen sinde prøvet at miste kontakten til dit barn? det sker hver dag i Norden og kan være årsag til negativ social arv i generationer. 

Vold i familielivet
Medtages offentlig vold i form af diskrimination og forældrefremmedgørelse samt psykisk og økonomisk vold mod fædre kan tallet eksplodere.