Aktiviteter


Ny Nordisk Far
Den første Ny Nordisk Far konference blev afholdt i 2017 og der planlægges mod næste konference i 2019.

Nordisk Ligestillingsråd
Der afholdes månedslige møder i ligestillingsrådet om udvalgte temaer og status for de Nordiske lande. 

Nordisk Forskning
Den nordiske og internationale forskning i børns sundhed og fælles forældreskab følges tæt. 

Nordiske Projekter 
Der samarbejdes om projekter for etablering af nordiske call centre, temaer og statistik i Norden. 


2019-11-19 International Conference on boys, men and fathers life and gender equality challenges 2019 in Oslo
Mannsforum i Norge invitere til international konference i november med talere som Warren Farrell, Forfatter (USA) - Karen Straughan, Politisk kommentator (Canada) -  Jesper Lohse, MBA & Nordisk Far (Danmark) - Dag Furuholmen, Forfatter (Norge) - og Asle Toje, medlem af Nobel Pris kommiteen (Norge). 

2019-10-10 Ny Nordisk Far 2019 i København (Foreløbig dato)
Der planlægges aktuelt mod afholdelse af Ny Nordisk Far 2019 i Oktober 2019 med invitation af ministerier, styrelser,. forskere, eksperter og interesserede indenfor ligestillingen af børn og fædre samt børns sundhed. Arrangementet er medfinansieret af Ligestillingsministeriet.

2019-04-07 Møde i Nordisk ligestillingsråd
Der afholdes møde mellem de Nordiske børn og fædreorganisationer med diskussion af fælles nordiske projekter i forhold til forældreundersøgelser, børneforskning og call centre..

2019-03-21 LIVE-STREAM: Børneloven i et Skandinavisk perspektiv
Invitation til debat i Litteraturhuset i Oslo kl. 17.30 med psykiater og nøstformand Dag Furuholmen fra Mannsforum, børnepsykolog Malin Bergstrøm fra Karolinska Instituttet i Stockholm, og formand for Foreningen Far i Danmark Jesper Lohse. Debatten er åben og gratis med live stream på Facebook. Læs mere her 

2019-03-03 Møde i Nordisk ligestillingsråd
Der afholdes møde mellem de Nordiske børn og fædreorganisationer og vil ske planlægning af arrangementer samt Ny Nordisk Far 2019 konferencen. 

2019-02-22 Europa Kommissionen og den Europæiske Menneskerettighedsdomstol  
EU kommissæren for retfærdighed, forbrugere og ligestilling samt den Europæiske Menneskerettighedsdomstol orienteres om den indleverede rapport til FN i forbindelse med eksaminationen af de nordiske og vestlige lande generelt med hensyn til borgernes retssikkerhed. Læs rapporten her 

2019-02-19 FN Rapport om de Nordiske lande
Der indleveres rapport til UN High Commissionaire Office i forhold til FN eksaminationen af de nordiske lande og vestlige lande generelt med hensyn til borgernes retssikkerhed. Læs rapporten her 

2019-01-06 Møde i Nordisk ligestillingsråd
Der blev afholdt møde mellem de Nordiske børn og fædreorganisationer for udarbejdelse af strategi og indsatsområder i 2019, diskussion af Ny Nordisk Far 2019 konferencen samt valg mellem repræsentanter fra Finland.

2018-12-17 ICSP Konklusioner 2018 til FN, Europarådet, Regeringer og International Institutioner  
ICSP er kommet med 2018 anbefalinger til FN, Europarådet, Regeringer og Internationale Institutioner. Anbefalingerne er baseret på den fjerde internationale ICSP konference, som blev afholdt hos Europarådet med forskere og eksperter fra 40 lande støttet af generalsekretæren for Europarådet. Læs mere

2018-12-13 Tale i Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg i Danmark
Foreningen Far har besøgt Folketingets Solcial-, Indenrigs- og Børneudvalg i Folketinget for at tale om fælles forældreskab, menneskeret og børns rettigheder. Læs mere.

2018-12-09 Møde i Nordisk ligestillingsråd
Der er afholdt møde mellem de Nordiske børn og fædreorganisationer for status over ligestillingen i Norden for kvinder og mænd, drenge og piger samt aktuelle temaer.

2018-11-23 Europarådet - Tale og Nordisk panel
Foreningen Far taler hos Europarådet og de Nordiske børn og fædre organisationer deltager i Nordisk panel under www.strasbourg2018.org konferencen hos Europarådet. Der gives et overblik over fordele og udfordringerne ved fælles forældreskab i Norden. 

2018-11-19 International Men's Day 
Der afholdes arrangementer i forbindelse med International Mens Day i Norge og Danmark for fokus på mænd og drenge. 

2018-11-17 Mannsforum besøger Foreningen Far og Københavns Rådhus
Den førende Norske organisation for drenge og mænd MannsForum besøger Foreningen Far og Københavns Rådhus for status på mænd og drenge i Danmark. 

2018-11-05 Konference om fædrebarsel og kvindelige topledere
Der er de seneste 10 år stort set intet sket med antallet af kvindelige topledere, men skal vi have ligestilling i arbejdslivet kræver det ligestilling i familielivet var Foreningen Fars budskab på konferencen ellers mister vi balancen i velfærdssamfundet og sikre ikke lige muligheder.  

2018-10-28 Møde i Nordisk ligestillingsråd
Der afholdes møde mellem de Nordiske børn og fædreorganisationer for status over ligestillingen i Norden for kvinder og mænd, drenge og piger samt diskutteres aktuelle temaer.

2018-09-16 Møde i Nordisk ligestillingsråd
Der afholdes møde mellem de Nordiske børn og fædreorganisationer for status over ligestillingen i Norden for kvinder og mænd, drenge og piger samt diskutteres aktuelle temaer som f.eks. behovet for Nordiske call centre, funding og fælles strategier. 

2018-08-24 International konference i Stockholm
Den svenske børn og fædre organisation PappaBarn inviterer til International konference med førende forskere og eksperter indenfor forældrefremmedgørelse, som WHO i 2019 forventer at anerkende som en sygdom. Læs mere.

2018-07-01 Møde i Nordisk ligestillingsråd
Der afholdes møde mellem de Nordiske børn og fædreorganisationer for status over ligestillingen i Norden for kvinder og mænd, drenge og piger samt diskutteres aktuelle temaer. Der fremsendes klage til kammerratten over Nordisk ligestillingsfond pga. manglende aktindsigt.

2018-05-23 Nordiske Parliamenter modtager fælles skrivelse
Der fremsendes fælles skrivelse til de Nordiske parliamenter med anbefaling af en modernisering og ligestilling af familielovgivningen i Norden for børn og fædre for overholdelse af menneskeretten. Dette for at sikre børns sundhed og lige muligheder for kvinder og mænd, drenge og piger i Norden.

2018-03-30 Nordisk Ministeråd ansøges om funding 
Der sendes ansøgning til Nordisk Ligestillingsfond under Nordisk Ministerråd for finansiering af et sekretariat, månedlige formandsmøder, nordiske call centre og et fælles forskningssamarbejde. 

2017-09-10 Ny Nordisk Far 2017 på Christiansborg (Danmark)
De Nordiske børn og fædre organisationer deltog i fælles panel i forbindelse med Foreningen Fars 40 års jubilæums konference Ny Nordisk Far om børns sundhed og fælles forældreskab. På konferencen blev det første ligestillingskatalog for børn og fædre præenteret og der var inviterede talere om børns sundhed fra Karolinska Instituttet og Harvard School of Public Health.