Aktiviteter


Nordisk Ligestillingsråd
Der afholdes månedslige møder i Nordisk ligestillingsråd om aktiviteter, temaer og status for i de Nordiske lande. 

Ny Nordisk Far
Den første Ny Nordisk Far konference blev afholdt i 2017 i fællessalen i Folketinget. Der planlægges aktuelt mod Ny Nordisk Far 2019 i oktober. 

FN verdensmålene
Nordisk ligestilling støtter FN verdensmålene med fokus på sundhed og ligestilling baseret på nordisk forskning og erfaringer. 


2020-05-29 Verdenskonference 2020, Vancouver (Canada)
Den 5. verdenskonference om fælles forældreskab vil blive afholdt i Vancouver den 29. maj til 1. juni 2020. Her præsenteres den nyeste internationale forskning og eksperter fra en lang række lande vil komme med anbefalinger til fremtidens familie lovgivning og praksis. 

2020-01-17 Ny Nordisk Far 2020, København (Foreløbig dato)
Der planlægges aktuelt mod afholdelse af Ny Nordisk Far i januar 2020 med invitation af ministerier, styrelser,. forskere, eksperter, interessenter og forældre indenfor ligestillingen af børn og fædre samt børns sundhed. Arrangementet er medfinansieret af Ligestillingsministeriet.

2019-12-02 International konference om Familie lovgivning (Spanien)
Nordisk workshop på international konference med forskere og jurister indenfor familielovgivning. Nordisk ligestilling præsentere verdens første ligestillingskatalog for børn og fædre og står tilrådighed for spørgsmål om fælles forældreskab i Norden.

2019-11-19 International konference, Oslo (Norge)
Mannsforum i Norge invitere til international konference med talere som Warren Farrell, Forfatter (USA) - Karen Straughan, Politisk kommentator (Canada) - Jesper Lohse,  World Parents Organization (Danmark) - Matts Hertzberg, PappaBarn (Sweden) -  Dag Furuholmen Forfatter (Norge) og Asle Toje - medlem af Nobel Pris kommiteen (Norge). 

2019-10-11 Møde med Karolinska Institutet
Nordisk ligestilling mødes med Stockholm Universitet og Karolinska Institutet om den nyeste forskning indenfor fælles forældreskab og demografi. 

2019-10-10 FN og Ligestillingsministeren 
Nordisk ligestilling deltager med repræsentanter i møde med ligestillingsministeren hos FN i København for dialog om aktuelle ligestillingsudfordringer og anbefalinger. 

2019-10-06 Møde i Nordisk ligestillingsråd
Møde mellem de Nordiske børn og fædreorganisationer om Nordisk statistik og nøgletal for ligestillingen samt forberedelse af international mens day og konference om ligestilling 2019 i Oslo.

2019-08-04 Møde i Nordisk ligestillingsråd
Der blev afholdt møde mellem de Nordiske børn og fædreorganisationer for status på aktiviteter og lovreformer i de nordiske lande. Senest nyt omkring nordiske og internationale konferencer i fælles forældreskab blev debatteret og det blev besluttet at Nordiske fædre og forældre organisationer som ønsker at deltage i Nordisk Ligestilling er velkommen baseret på en vis størrelse og respekt for ligestillingen af både mænd og kvinder.

2019-07-03 Møde på Yale 
Der er afholdt møde med forskere fra Yale om fædrebarsel i Danmark og igangværende analyse af data og undersøgelser om fædrebarsel i Danmark. Der forventes publiseret en International Paper i 2019. 

2019-07-02 Besøg i FN Hovedkvarteret i New York  
I forhold til fokus på FN verdensmålene specielt om sundhed og ligestilling er FN hovedkvarteret i New York besøgt for at indsamle viden og få overblik over baggrunden og formålet med FN verdensmålene samt hvordan aktiviteterne i Nordisk ligestilling bedst kan medvirke til at sikre FN verdensmålene..

2019-06-07 International forskning i børns sundhed og fælles forældreskab
ICSP Bestyrelsesmøde og Organizing Committee i forhold til Nordiske erfaringer til den kommende verdenskonference om fælles forældreskab, som afholdes i Vancouver, maj 2020. 

2019-06-07 Besøg fra Rusland i samarbejde med den danske ambassade
Der er afholdt møde om Nordisk ligestilling med fokus på fædrebarsel og fælles forældreskab samt givet gode råd til kommunikation og lovgivning for en positiv udvikling af fælles forældreskab og fædrebarsel i Rusland. 

2019-06-06 Møde med forskere fra Yale og Harvard i USA
Der er afholdt møde med forskere fra Yale og Harvard i USA om fædrebarsel i Danmark og arbejdslivet. Der er givet gode råd til forskningen samt vigtige fokusområder og kulturelle forskelle mellem USA og Danmark i forhold til fædrebarsel og karrieremulighederne for mænd og kvinder. 

2019-05-05 Møde i Nordisk ligestillingsråd
Der blev afholdt møde mellem de Nordiske børn og fædreorganisationer med diskussion af nordiske og internationale konferencer samt Finlands repræsentation i Nordisk Ligestilling via sammenslutningen af børn og fædre organisationer i Finland.. 

2019-04-07 Møde i Nordisk ligestillingsråd
Der blev afholdt møde mellem de Nordiske børn og fædreorganisationer med diskussion af fælles nordiske projekter i forhold til forældreundersøgelser, børneforskning og call centre..

2019-03-21 LIVE-STREAM: Børneloven i et Skandinavisk perspektiv
Invitation til debat i Litteraturhuset i Oslo kl. 17.30 med psykiater og nøstformand Dag Furuholmen fra Mannsforum, børnepsykolog Malin Bergstrøm fra Karolinska Instituttet i Stockholm, og formand for Foreningen Far i Danmark Jesper Lohse. Debatten er åben og gratis med live stream på Facebook. Læs mere her 

2019-03-03 Møde i Nordisk ligestillingsråd
Der afholdes møde mellem de Nordiske børn og fædreorganisationer og vil ske planlægning af arrangementer samt Ny Nordisk Far 2019 konferencen. 

2019-02-22 Europa Kommissionen og den Europæiske Menneskerettighedsdomstol  
EU kommissæren for retfærdighed, forbrugere og ligestilling samt den Europæiske Menneskerettighedsdomstol orienteres om den indleverede rapport til FN i forbindelse med eksaminationen af de nordiske og vestlige lande generelt med hensyn til borgernes retssikkerhed. Læs rapporten her 

2019-02-19 FN Rapport om de Nordiske lande
Der indleveres rapport til UN High Commissionaire Office i forhold til FN eksaminationen af de nordiske lande og vestlige lande generelt med hensyn til borgernes retssikkerhed. Læs rapporten her 

2019-01-06 Møde i Nordisk ligestillingsråd
Der blev afholdt møde mellem de Nordiske børn og fædreorganisationer for udarbejdelse af strategi og indsatsområder i 2019, diskussion af Ny Nordisk Far 2019 konferencen samt valg mellem repræsentanter fra Finland.

2018-12-17 ICSP Konklusioner 2018 til FN, Europarådet, Regeringer og International Institutioner  
ICSP er kommet med 2018 anbefalinger til FN, Europarådet, Regeringer og Internationale Institutioner. Anbefalingerne er baseret på den fjerde internationale ICSP konference, som blev afholdt hos Europarådet med forskere og eksperter fra 40 lande støttet af generalsekretæren for Europarådet. Læs mere

2018-12-13 Tale i Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg i Danmark
Foreningen Far har besøgt Folketingets Solcial-, Indenrigs- og Børneudvalg i Folketinget for at tale om fælles forældreskab, menneskeret og børns rettigheder. Læs mere.

2018-12-09 Møde i Nordisk ligestillingsråd
Der er afholdt møde mellem de Nordiske børn og fædreorganisationer for status over ligestillingen i Norden for kvinder og mænd, drenge og piger samt aktuelle temaer.

2018-11-23 Europarådet - Tale og Nordisk panel
Foreningen Far taler hos Europarådet og de Nordiske børn og fædre organisationer deltager i Nordisk panel under www.strasbourg2018.org konferencen hos Europarådet. Der gives et overblik over fordele og udfordringerne ved fælles forældreskab i Norden. 

2018-11-19 International Men's Day 
Der afholdes arrangementer i forbindelse med International Mens Day i Norge og Danmark for fokus på mænd og drenge. 

2018-11-17 Mannsforum besøger Foreningen Far og Københavns Rådhus
Den førende Norske organisation for drenge og mænd MannsForum besøger Foreningen Far og Københavns Rådhus for status på mænd og drenge i Danmark. 

2018-11-05 Konference om fædrebarsel og kvindelige topledere
Der er de seneste 10 år stort set intet sket med antallet af kvindelige topledere, men skal vi have ligestilling i arbejdslivet kræver det ligestilling i familielivet var Foreningen Fars budskab på konferencen ellers mister vi balancen i velfærdssamfundet og sikre ikke lige muligheder.  

2018-10-28 Møde i Nordisk ligestillingsråd
Der afholdes møde mellem de Nordiske børn og fædreorganisationer for status over ligestillingen i Norden for kvinder og mænd, drenge og piger samt diskutteres aktuelle temaer.

2018-09-16 Møde i Nordisk ligestillingsråd
Der afholdes møde mellem de Nordiske børn og fædreorganisationer for status over ligestillingen i Norden for kvinder og mænd, drenge og piger samt diskutteres aktuelle temaer som f.eks. behovet for Nordiske call centre, funding og fælles strategier. 

2018-08-24 International konference i Stockholm
Den svenske børn og fædre organisation PappaBarn inviterer til International konference med førende forskere og eksperter indenfor forældrefremmedgørelse, som WHO i 2019 forventer at anerkende som en sygdom. Læs mere.

2018-07-01 Møde i Nordisk ligestillingsråd
Der afholdes møde mellem de Nordiske børn og fædreorganisationer for status over ligestillingen i Norden for kvinder og mænd, drenge og piger samt diskutteres aktuelle temaer. Der fremsendes klage til kammerratten over Nordisk ligestillingsfond pga. manglende aktindsigt.

2018-05-23 Nordiske Parliamenter modtager fælles skrivelse
Der fremsendes fælles skrivelse til de Nordiske parliamenter med anbefaling af en modernisering og ligestilling af familielovgivningen i Norden for børn og fædre for overholdelse af menneskeretten. Dette for at sikre børns sundhed og lige muligheder for kvinder og mænd, drenge og piger i Norden.

2018-03-30 Nordisk Ministeråd ansøges om funding 
Der sendes ansøgning til Nordisk Ligestillingsfond under Nordisk Ministerråd for finansiering af et sekretariat, månedlige formandsmøder, nordiske call centre og et fælles forskningssamarbejde. 

2017-09-10 Ny Nordisk Far 2017 på Christiansborg (Danmark)
De Nordiske børn og fædre organisationer deltog i fælles panel i forbindelse med Foreningen Fars 40 års jubilæums konference Ny Nordisk Far om børns sundhed og fælles forældreskab. På konferencen blev det første ligestillingskatalog for børn og fædre præenteret og der var inviterede talere om børns sundhed fra Karolinska Instituttet og Harvard School of Public Health.