Sponsor 2019

Giv et bidrag til Nordisk Ligestilling

Om Nordisk Ligestillingsråd

Nordisk ligestillingsråd er dannet i fællesskab mellem de største Nordiske børn og fædre organisationer for fokus på lige muligheder for kvinder og mænd, drenge og piger i Norden. 

Vi kan ikke idag sige hvem som er den bedste elev, studerende, medarbejder, leder, politiker eller forælder alene ved at kigge på køn. Der er behov for en ny balance mellem arbejds- og familielivet. 

Mænd skal have lov til at være mænd og kvinder skal have lov til at være kvinder i al sin mangfoldighed, men der skal være lige muligheder med fokus på børns sundhed.